You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
دوازدهمین نمایشگاه قرآن

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی قرآن و عترت

آيت ا... مهدوي: نمايشگاه قرآن اصفهان در ايران بي نظير است// چهاردهمين دوره، پيوند بيشتر با بخش عترت

آيت ا... مهدوي: نمايشگاه قرآن اصفهان در ايران بي نظير است// چهاردهمين دوره، پيوند بيشتر با بخش عترت

شرکت نمایشگاه اصفهان سال هاست امکانات، فضا و زمینه برگزاری نمایشگاه قرآن را فراهم کرده و این بقیه دستگاه های متولی و دیگر نهادها هستند که باید برای تقویت محتوای این نمایشگاه تلاش کنند. همچنین دانشگاهیان، حوزویان و صاحب نظران علوم قرآنی باید در این راه به کمک نمایشگاه اصفهان بیایند. 

گزارش کلی نمایشگاه

154
مجموعه عضو
111
خبر
49
تصویر

نظرسنجی